© STOCKHOLMSGÅRDEN 2012 • ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE

Stockholmsgården är belägen i södra Skåne vid Kåsebergaåsen. Här började bönderna odla grönsaker redan i början av 1900-talet. Namnet på gården kommer från en liten kulle vid gården som heter Stockholm, vilken man kan finna på mycket gamla kartor. Arkeologiska utgrävningar visar att det funnits mycket handel och bebyggelse här redan på vikingatiden.


Stockholmsgården är i dag en sammanslagning av tre gårdar. Egendomen ligger i Valleberga församling, som på 1700-talet hade Sveriges största radby med 52 gårdar. Här finner man också delar kvar av Sveriges äldsta rundkyrka samt skeppssättningen Ale Stenar.


Odlingen på Stockholmsgården är 100 hektar. Eftersom vi säljer och packar mer än vi kan producera på gården, har vi ett 15-tal lantbrukare på Österlen som odlar till oss.