© STOCKHOLMSGÅRDEN 2012 • ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE

Vi tillämpar "Integrerad Produktion", det innebär att man aldrig använder bekämpningsmedel mer än när det är absolut tvunget. Ingen onödig gödsling förekommer heller.


Via analyser från jord, fångstfällor och väderstation styrs detta. På så sätt minskar vi den kemiska belastningen på jordbruket mycket kraftigt, vilket självklart sparar miljön. Som odlare måste vi kunna dokumentera allt som görs och dagligen föra in detta i IP-journalen i varje fält.