© STOCKHOLMSGÅRDEN 2012 • ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE

KRAV ekologisk odling

Från och med odlingssäsongen 1998 införde vi KRAV-odling på vissa av våra marker vilka tidigare legat i karrens. Denna odling har ökat och 2011 så omfattar den 32 hektar. Här odlar vi våra populära jordärtskockor.


Att detta sker i etapper beror på att vissa justeringar måste göras i packeri och lagringsutrymme.

KRAV-odling passar väl in i företagets profil eftersom vi hela tiden eftersträvar att hålla den allra högsta kvaliteten på våra produkter och vi värnar om miljön.