© STOCKHOLMSGÅRDEN 2012 • ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE

Företaget är anslutet till:


Reparegistret

Integrerad Produktion

KRAV

Marsh

Svenskodlat

Jordbruksverket

Ystad Kommun


Organiskt avfall: Kretslopp inom företaget som gödning till gårdens marker.